Общи условия

1. Уебсайтове и оператори на уебсайтове

В този документ терминът “Уебсайтът(овете)” означава и се отнася също и до всяка част от гореизброените Уебсайт(ове) и/или тяхното съдържание.

1.2. Вашите правни отношения са с това дружество, което управлява посетения от Вас Уебсайт и/или Уебсайта, чрез който извършвате онлайн транзакция, освен ако не е изрично посочено друго.

1.3. Терминът “Lima Mebeli”, “Лима Мебели” или “ние” се отнася за оператора на посетения от Вас Уебсайт www.limamebeli.eu


2. Предмет и приемане на Условията на ползване

2.1. Достъпът и използването от Ваша страна на Уебсайта са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Условия на ползване, включително от всички политики или други разпоредби и условия, към които настоящият документ препраща и които са публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето (“Условия на ползване”). Моля прочетете тези Условия на ползване внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия Уебсайт. Ако продължите да използвате нашия Уебсайт, ще се счита, че Вие сте приели тези Условия на ползване. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашите Условия на ползване. Чрез приемането на нашите Условия на ползване, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашия Уебсайт и в нашите Условия на ползване чрез публикуването им на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Условията на ползване редовно, тъй като достъпът и използването от Ваша страна на този Уебсайт ще се считат за предоставяне на Вашето съгласие с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

3. Бисквитки

Когато посетите за първи път нашия Уебсайт, ние Ви уведомяваме изрично, че използваме Бисквитки. С използването на нашия Уебсайт, Вие приемате и се съгласявате с нашата Политика за бисквитките. Ние ще продължим да Ви уведомяваме за това всеки път, когато посещавате нашия Уебсайт, докато Вие потвърдите, че разбирате.

4. Поверителност

С използването на нашия Уебсайт се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика.

5. Сделки, сключени чрез нашия Уебсайт - Условия на доставка

Сделките за доставка на продукти, сключени чрез или в резултат на Вашите посещения на нашия Уебсайт, се уреждат от нашите Условия на доставка. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете такива Условия на доставка.

6. Достъп до и неизправност на Уебсайта

6.1. Нашият Уебсайт няма винаги да бъде достъпен и може да има някакви неизправности. Той се предоставя въз основа на политиката "какъвто е и какъвто е наличен" и до степента, позволена по закона, без гаранции или условия от какъвто и да било вид.

6.2. Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, нашия Уебсайт и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

7. Собственост, Търговски марки, Авторско право и Софтуер

7.1. “Savinello” и всички други марки, лога и имена на услуги са търговски марки нa Лима Мебели, България. Търговските марки на Лима Мебели не могат да се използват по никакъв начин във връзка с какъвто и да било продукт или услуга, които не са свързани с Лима Мебели или неговите дъщерни дружества, освен ако не е получен предварителен писмен лиценз от Лима Мебели или освен ако друго не е позволено в тези Условия на ползване. Всички други търговски марки, които не са собственост на Лима Мебели, които се публикуват на този Уебсайт, са собственост на съответния им собственик, който може или не да е свързан, сроден с или спонсориран от Лима Мебели.

7.2. Освен ако не е посочено друго, нашият Уебсайт, включително цялото съдържание на него като например дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и други приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Лима Мебели или неговите дъщерни дружества, или техните съответни доставчици на съдържание. Лима Мебели и/или някое от неговите дъщерни дружества са собственикът (или съответно притежателят на лиценз) на цялата интелектуална и индустриална собственост и на други права върху собствеността по отношение на нашия Уебсайт. Всички подобни права са запазени.

7.3. Публикуването от Ваша страна на нашия Уебсайт не съставлява отказ от наша страна от някое от правата във връзка с Уебсайта. Освен ако изрично не е посочено в тези Условия, Вие не придобивате никакви права, претенции за собственост или дял към или във връзка с нашия Уебсайт.

7.4. Целият софтуер, използван на този Уебсайт, е собственост на Лима Мебели и/или някое от неговите дъщерни дружества. Цялото съдържание, компилация и софтуер, е защитено от приложимите закони за авторското право. Всякаква друга употреба, включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, преносът, излъчването, показването или представянето на съдържанието на този Уебсайт, не е позволена без получаване на писменото съгласие на Лима Мебели.

8. Ползване на нашия Уебсайт

8.1. Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашия Уебсайт за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт, включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; (ii) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (iii) да извършвате имитация на нашия Уебсайт или неговото съдържание; (iv) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (v) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

8.2. Вие можете да отпечатвате разумен брой копия и можете да изтегляте извадки от всяка страница(и) от нашия Уебсайт. Нямате право да модифицирате хартиените или дигиталните копия, които сте отпечатали или изтеглили, по какъвто и да било начин, и не може да използвате никакви илюстрации, фотографии, видео и аудио клипове или каквито и да било графики, отделно от придружаващия ги текст.

8.3. Нямате право да използвате по неподходящ начин нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашия Уебсайт или да атакувате нашия Уебсайт посредством атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния, без с това да губим право на използване на други правни средства, налични за нас за възстановяване на нанесените щети.

8.4. Достъп до или ползване на нашия Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) може да са забранени от закона в някои държави или юрисдикции. Вие сте отговорни за спазването на всички приложими закони и разпоредби на страната, от която получавате достъп до нашия Уебсайт. Ние не даваме каквито и да било гаранции, че нашият Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) е подходящ или наличен за ползване в местоположения извън Република България;

8.5. Ние си запазваме правото да спрем или да прекратим достъпа Ви до нашия Уебсайт (или части от него) по всяко време, в частност ако ние смятаме, че Вие използвате нашия Уебсайт по начин, който противоречи на тези Условия на ползване или по друг увреждащ начин. Ако отпечатвате, копирате или теглите дадена част от Уебсайта и/или използвате такива копия или части от нашия Уебсайт в нарушение на тези Условия на ползване, Вие се задължавате, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия от материалите, които сте направили, и в случай на унищожаване, да ни предоставите доказателство за това действие.

9. Регистрация и ограничен достъп до нашия Уебсайт

9.1. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до нашия Уебсайт или части от него за посетители, които са се регистрирали при нас, освен ако друго не се изисква от приложимото право. За да преминете през процеса на регистрация, Вие трябва да (i) попълните съответната регистрационна форма на Savinello, налична на Уебсайта или вградена в уебсайт на трета страна (лендинг страница) или (ii) да се регистрирате на нашия Уебсайт чрез уебсайт на социална мрежа, както е описано по-долу. След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, ние Ви изпращаме съобщение на имейл адреса, предоставен от Вас, посочващо начин, по който регистрацията следва да се потвърди. Ако не потвърдите регистрацията, ние Ви даваме достъп до ограничена част от нашия Уебсайт за временно ползване. Потвърждение на регистрацията се изисква, за да получите постоянен достъп до ограничената част на нашия Уебсайт и за да закупувате продукти от нас чрез нашия Уебсайт. В резултат на правилна регистрация, Вие ще получите достъп до ограничената част от нашия Уебсайт чрез въвеждане на имейл адреса и паролата, избрани или предоставени Ви по време на регистрацията (процес на вписване).

9.2. Вие имате право да имате само една регистрация и да използвате само един потребителски акаунт при нас. Вие нямате право да използвате акаунти на друг регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използват Вашия акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребявате с функционалността на нашия Уебсайт или с други потребители, или да се опитвате да се представите за друг потребител.

9.3. От Вас може да бъде изисквано да ни предоставите или да Ви бъдат предоставени данни за идентификация на потребителя, парола или друг вид информация, изисквани от нашите процедури за сигурност, за да получите достъп до ограничени части от нашия Уебсайт. Достъп до тези ограничени части се предоставя само ако и доколкото:

 ако сте, към датата на регистрация, поне на 18 години;

 гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас, са верни, точни, актуални и пълни;

 ни информирате без забавяне за всякакви промени в личните данни посредством

имейл, или актуализирате записите в раздел "Моят профил" на Уебсайта; и

 по друг начин спазвате този раздел относно регистрацията и нашите Условия на

ползване.

9.4. Вие следва да пазите защитена Вашата потребителска идентификация, данни за парола и всякаква друга информация за сигурността и не следва да я разкриване на никого. Ние не носим отговорност за каквато и да било употреба, разкриване или загуба на такива данни, в резултат на неспазването от Ваша страна на предхоното изречение. Вие следва незабавно да ни информирате, ако някакви данни, които служат за достъп до ограничена зона на нашия уебсайт са придобити от трети страни и да ни обясните обстоятелствата, при които това се е случило.

9.5. Вие имате право на достъп, актуализиране или коригиране, или да изисквате от нас да актуализираме и коригираме Вашите регистрационни данни и информация в зоната "Моят профил" на нашия Уебсайт. Моля имайте предвид, че не може да актуализирате или коригирате информацията, предоставена за доставка, която е в състояние на обработка.

9.6. Ние може да Ви предоставим възможността да се регистрирате на нашия Уебсайт чрез уебсайт на социална мрежа като Facebook. Моля проверете нашата Политика на поверителност за повече информация.

9.7. Вие може да отмените своята регистрация по всяко време чрез свързване с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт. В такъв случай Вашите данни ще бъдат третирани в съответствие с приложимия раздел от нашата Политика на поверителност.

9.8. Ако установим, че Вие имате повече от една регистрации и клиентски акаунти при нас, ние имаме правото да отменим всички или някои от регистрациите без предизвестие по своя собствена преценка. Ако по някаква причина ние смятаме, че не сте спазили нашите Условия на ползване, ние ще Ви уведомим да коригирате такова несъответствие. Ако не го коригирате така, че да спазвате нашите изисквания, ние ще ограничим Вашия достъп чрез деактивиране на вашите данни за потребителска идентификация, парола и/или друга защитна информация, или по друг начин ще прекратим Вашия достъп.

10. Материали, подадени от Вас

10.1. Ние може да предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари или по друг начин да подават материали за публикуване в различни зони на нашия Уебсайт. В такъв случай ние не проверяваме, одобряваме, потвърждаваме, подкрепяме, санкционираме или насърчаваме публикуването на такова съдържание, коментари или материали и нямаме задължението да го изследваме, наблюдаваме или проверяваме за точност, пълнота или съответствие с приложимите закони. Ние не поемаме отговорност и не носим задължение за такова съдържание, коментари или материал, с изключение на случаите, предвидени изрично от приложимия закон.

10.2. Ако Вие публикувате съдържание или коментари или по друг начин подавате материали за публикуване в която и да било част от нашия Уебсайт, включително фотографии:

 Вие ни давате неизключителен, постоянен (или, ако постоянен лиценз не е допустим от приложимото право, лиценз за максималния срок, допустим от приложимото право), безплатен, световен (без териториално ограничение) лиценз да използваме, възпроизвеждаме, публикуваме, излъчваме, прехвърляме и разпространяваме (и да даваме подлиценз за употреба, възпроизвеждане, публикуване, излъчване, прехвърляне и разпространение) на такова съдържание, коментари или материал в какъвто и да било формат (включително печатен и електронен) за целите на управление на нашия Уебсайт, за реклама на нас, на нашия Уебсайт и на нашите продукти и услуги;

 Вие гарантирате, че никаква част от подобно съдържание, коментари или материали, няма да бъдат незаконни, заплашителни, клеветнически, нецензурни, порнографски или неморални, или могат да съставляват или насърчават поведение, което би се считало за криминално престъпление или нарушение на закона и Вие не трябва да публикувате каквито и да било материали, които са умишлено предназначени да обезпокояват други потребители;

 Вие няма да получите възнаграждение за каквото и да било съдържание, коментари или материали, публикувани или подадени за публикация;

 Вие гарантирате, че такова съдържание, коментари или материали са Ваша оригинална работа и/или че Вие притежавате авторското право и всякакви други приложими права, или сте получили такива права;

 ако материалът е фотографски или графичен, Вие трябва да сте направили фотографията(ите) или да сте създали графичния материал сами, или да сте получили разрешение, или по друг начин да сте упълномощени от собственика на фотографията(ите) и/или графичния материал и трябва да сте получили съгласието на всички лица, изобразени в него, когато такива лица могат да бъдат идентифицирани; и

 ние може да публикуваме Вашето име заедно с каквито и да било фотографии или графични материали, подадени от Вас, но имаме право да редактираме или изтриваме всякакви коментари, които сте подали с тях.

10.3. Ние си запазваме правото да откажем, спрем, прекратим или по друг начин да отстраним публикацията на всякакво съдържание, коментари или материали, включително фотографии или графични материали, публикувани или подадени от Вас; това право не следва да се интерпретира като проверка и одобряване от наша стана или отговорност за такова съдържание, коментари или други материали, независимо дали се възползваме или не от такова право. Ние, освен това, си запазваме правото да правим допълнения или да изтриваме текст или графика (включително да редактираме всякакви фотографии или графични материали) за целите на рекламата на нас, нашия Уебсайт и нашите продукти и услуги или с цел защитаване на нашите интереси и интересите на нашия собственик на капитала, на дружества, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала, на наши и техни служители, бизнес партньори, потребители или други трети страни; ако направим такива допълнения или изтривания, ние сме отговорни за такива допълнения или изтривания и за текста или графиката във формата, променена от нас.

10.4. Вие се съгласявате да ни обезщетите за всякакви задължения, искове, загуби или вреди и претенции на трети страни, които ние претърпим в резултат от публикуването на каквото и да било съдържание, коментари или материали, публикувани или подадени от Вас.

11. Състезания, игри, конкурси, жребии за безплатни награди

Ние можем да рекламираме и провеждаме конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди на нашия Уебсайт. За такива конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди ще се прилагат специфични правила. Моля внимателно прочетете правилата, приложими за всякакви състезания, игри, конкурси или жребии за безплатни награди, в които участвате, като при взимане на участие от Ваша страна в такива конкурси, игри, състезания и жребии за безплатни награди ще се счита, че Вие сте приели и сте се обвързали с такива правила.

12. Уебсайтове на Трети Страни

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни (“Уебсайтове на Трети Страни”). Тези връзки са предназначени да предоставят само допълнителна информация. Включването на нашия Уебсайт на дадена връзка към Уебсайт на Трета Страна не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме или поемаме отговорност за този Уебсайт на Трета Страна, неговото съдържание или използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да било Уебсайтове на Трети Страни за точност, пълнота или съответствие с приложимото право. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени в резултат от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети Страни. Вие използвате всякакви Уебсайтове на Трети Страни на Ваш собствен риск. Всички общи условия и политики на Уебсайтовете на Трети Страни, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас, докато сте в тези уебсайтове, и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи условия.

13. Хипервръзки към нашия Уебсайт

13.1. Вие можете да създавате Хипервръзка (Hyperlink) към нашия Уебсайт от друг уебсайт или документ без нашето предварително писмено съгласие в съответствие с условията, посочени в този раздел (Хипервръзки към нашия Уебсайт).

13.2. Никоя подобна хипервръзка:

 не трябва да създава рамка или каквато и да било друга браузърна или гранична среда около съдържанието на нашия Уебсайт;

 не трябва да намеква, че ние подкрепяме Вашите продукти или услуги, или каквито и да било продукти или услуги на, или налични чрез уебсайта, на който сте поставили връзка към нашия Уебсайт;

 не трябва да показва или изобразява каквато и да било търговска